Wróć na stronę główną Facebook logo Facebook Instagram logo Instagram Regulamin Polityka Prywatności
Logotyp Bols Wróć na stronę główną Facebook logo Instagram logo
Regulamin Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Dane kontaktowe:
CEDC International sp. z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
tel. +48 61 2974300, fax +48 61 2974301,
NIP: 526-020-93-95, REGON: 002160096, NR KRS 0000051098
Miejsce przechowywania dokumentacji: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektor Ochrony Danych CEDC
Jacek Kalida – Dyrektor Działu IT, Bezpieczeństwa i Zgodności

E-mail: iod@cedc.com
Tel. (22) 45 66 141

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również Spółkom powiązanym kapitałowo z CEDC.

Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają naszą Spółkę w codziennej działalności, takie jak: kancelarie adwokackie, firmy kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną oraz inne podmioty, z którymi CEDC posiada stosowne umowy.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

• Gromadzenie danych


• Pliki typu „cookie”

• W serwisie zalogabols.pl stosowane są następujące pliki cookies:


• Formularz zgłoszeniowy

Stanowi dedykowaną formę do kontaktu z CEDC w zakresie różnego rodzaju uwag natury konsumenckiej. Wypełniając formularz podajecie Państwo nam swoje dane osobowe, które są dalej przetwarzane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia oraz kompetencje aby takie zgłoszenie należycie obsłużyć. Dane, zbierane w formularzu, przekazywane są w bezpieczny sposób.